Din butiksinredning kan skyddas av en dagvattenkassett!

Vatten och butiksinredning går sällan hand i hand. Även om du har kassadiskar och annan inredning av material som inte rostar så vill du ju verkligen inte att de ska bli blöta. Det gäller att ta hand om inredningen för att den ska bli fräsch och säker. Samma sak gäller för displaystall och sådant du ställer vid ingången. Här kan en enkel dagvattenkassett göra stor skillnad.

En dagvattenkassett kan finnas i marken

När butiker ligger i områden där det lätt blir översvämning så innebär det ett hot mot de material som finns i och utanför butiken. Även om vattenmassor aldrig tar sig över butikens tröskel så kan en våt husgrund som börjar mögla vara en hälsofara för alla som vistas i lokalerna. En dagvattenkassett kan skydda inredning och människor mot den här typen av problem.

Idag är det vanligt att områden där det lätt samlas regnmassor förbereds med hjälp av dagvattenkassetter och dagvattenmagasin i smarta system under marken. Dessa system är gjorda av plast och de fångar upp vattenmassor för att sedan dirigera dem vidare.

/torg_i_smastad.jpg

Vatten förs bort från shoppingområdet

När vatten rinner ner i brunnar och sipprar ner genom marken så kommer det alltså att fångas upp av dagvattensystem som sedan leder det vidare. Det kan tas till ett avloppssystem för att nå ett reningsverk och det kan föras vidare ut i naturen.

På så vis slipper vi översvämningar som kan skada inredning inuti och utanför butiker. Men det är inte den enda fördelen med den här typen av system. Om det blir stora pölar utanför en butik och på en närliggande parkeringsplats är det ju svårt att ta sig fram. Det kan leda till att kunder inte kommer då det regnar häftigt.

Dagvattenkassetter är också bra för miljön

Utöver att du slipper jobbiga pölar och vatten som kan skada din butiksinredning så är en dagvattenkassett i marken utanför butiken en investering i vår miljö. Den kan nämligen ha filter som filtrerar bort tungmetaller och andra gifter som kan finnas i vattnet som rinner ner från gator och torg.

Detta är väldigt viktigt även om vattnet kommer att föras vidare till ett reningsverk för ytterligare filtrering. Idag är det ju inte alls ovanligt att metaller och andra gifter förekommer på vägar och torg vid shoppingområden. Då är det extra viktigt att ha den här typen av system som hjälper oss att hålla de farliga ämnena borta från vårt grundvatten och dricksvatten.

Undersök hur det ser ut utanför din butik

Om det ofta blir översvämning vid din butik så kan det bero på att man inte har förberett marken på rätt sätt. Det fina med en dagvattenkassett och den här typen av system är att de är ganska enkla att installera. Därmed går det att göra detta i efterhand och se till att problem med vattenansamlingar löses på ett smidigt sätt.

Diskutera saken med andra butiksägare i området. Kanske kan ni gemensamt få ansvariga myndigheter att ta tag i saken innan det är försent. Varje enskild butiksägare kan ju känna att det inte finns så mycket att göra åt saken men tillsammans har ni större kraft.

Det är ju viktigt att tänka framåt och här kan alla inse att det finns god anledning att undvika översvämningar och vidare skador av infrastruktur. För den som driver en butik så ligger fokus på interiör och det som ska placeras utanför samt att kunder kan röra sig obehindrat.

För den som har ansvaret för området så ligger fokus på att undvika skador som kan leda till mycket dyra problem. Sett ur denna vinkel så kan installation av dagvattensystem ses som mycket kostnadseffektivt. Det är en investering för hela samhället men det gäller ju att ta bladet från mun och se till att de som har ansvaret får veta att ert torg svämmar över när det regnar häftigt.

8 Nov 2022