Vågar du lämna bort din likvidation?

Idag är det många som väljer att sälja bolaget för att få hjälp med likvidation. Inte för att det är så svårt att likvidera ab. Det handlar mer om att den här typen av avveckling är snabbare. Det betyder förstås också att pengarna som finns i bolagets kapital kan frigöras snabbt. Men vågar du lämna bort din likvidation till ett annat bolag?

En likvidation ska vara laglig

När du har jobbat med att ta fram kassadiskar och displayställ till butiker så har du säkert varit noga med att jobba på ett lagligt sätt. All bokföring har skötts korrekt vilket också är en anledning till att det nu kan bli så lätt att sälja för att få hjälp med likvidation. Men precis som allt du sysslat med inom verksamheten så måste avslutet ske på ett lagligt sätt.

Det går inte att göra som man vill med en avveckling. Svenska lagar anger hur proceduren ska ske och så finns det skatt som ska betalas in. Om du säljer ab för att få avveckling så är det på sätt och vis så att du säljer ansvaret för likvidationen. Men inte helt och hållet.

Om det bolag som du säljer till inte skulle hålla de regler som finns så är det till sist du som står med ansvaret. Det kan bli kostsamt för att inte säga irriterande. På grund av detta måste du välja en bolagsservice som jobbar på ett lagligt sätt.

Undersök bolaget som ska avveckla

För att säkra dig om att du kan lita på att likvidationen görs på ett lagligt sätt måste du undersöka det bolag som ska ta hand om den. Dels är det viktigt att det är godkänt av Finansinspektionen för att utföra den här typen av avvecklingar. Och dels är det viktigt att ta reda på om det finns klagomål eller allvarliga varningar.

Du kan snabbt söka information online och så kan du ju se direkt på bolagsservicens hemsida hur de jobbar. Ta kontakt och se vilken typ av svar du får. Det är också något som ger dig en känsla för hur bolaget jobbar och om de har en bra attityd.

Ta hjälpen och använd tiden till annat

Om du ser att bolaget som kan sköta likvidation till dig är seriöst så kan du lägga över uppgiften på dem. Du kanske hade klarat det själv men inse hur mycket tid du sparar på att ge uppdraget till ett bolag som är experter på att likvidera ab.

Den tiden kan du använda till annat. Kanske är det dags för en ny verksamhet inom ett annat område. Kanske har du valt att avveckla ab för att gå i pension och lämna arbetslivet bakom dig. Det kan finnas många anledningar till varför du lägger ner men tiden du får loss med snabbavveckling kan du säkert använda på ett smart sätt.

/lampa-i-tyg.jpg

2 Jun 2022