En dagvattenkassett är essentiell inredning under mark

När vi ser smarta möbellösningar så kan vi bli fascinerade och tänka att det där skulle man allt satsa på hemma i köket. Men hur ofta tänker man på den inredning som finns under marken och som leder till att gator, trottoarer och trädgårdar förblir normala platser där man kan vistas även efter ett kraftigt skyfall? En dagvattenkassett kan vara allt som ska till för att trädgården ska förbli säker att vistas i och huset inte ska vattenskadas. Många gånger så är det dock hela system med dagvattenmagasin och kassetter som sörjer för att vår vardag kan se ut som den gör.

Så fungerar en dagvattenkassett

När man talar om dagvatten så menar man det vatten som på ett naturligt sätt förekommer i naturen. Det kan vara regn som kommer från moln såväl som vatten som svämmar över i bäckar och vattendrag. Dessa två saker är ofta sammanlänkade. Det är ju när det regnar kraftigt som vattendrag riskerar att översvämmas och då måste man ha en lösning för vad som ska hända med allt detta vatten.

En dagvattenkassett kommer att fånga upp vattenmassor och sedan leda dessa vidare. Man kan välja att skicka vattnet till ett avloppssystem där det hamnar i rör och kanske tas till reningsverk. Man kan också skicka vatten till platser där det på ett naturligt sätt tas upp av marken utan att orsaka översvämningar.

Det är viktigt att förstå att dagvattenmagasin och dagvattenkassetter inte bara är nödvändiga för katastrofscenarion. Det räcker med en mindre ansamling av regnvatten vid husgrunden för att den ska kunna skadas. Tidigare så har man ofta valt att gräva ner stenkistor för att lösa detta problem men de moderna dagvattenkassetterna blir alltmer populära och det finns det god anledning till.

Väl planerad inredning under marken

Precis som att man planerar ett vardagsrum eller kök med tanke på funktion så är man noga med att strukturera dagvattensystem på rätt sätt. Innan man ens tillverkar en dagvattenkassett så kommer man med hjälp av datorsimulationer att se till att den hamnar i ett effektivt system. Man kopplar samman flera kassetter på ett sätt som gör att vatten kan styras under mark. På så vis så kringgår man naturliga effekter av stark nederbörd och översvämningar.

För att planera på rätt sätt så måste man dels vara väl insatt i hur en region ser ut och vad som normalt sett händer under marken. Man måste också använda sig av rätt produktionsprocesser för att få system som är redo att kopplas ihop och som inte kommer att leda till besvär med kopplingar som inte fungerar som de ska.

Hållbarhet och uppdateringar

Det är förstås mycket viktigt att man får hållbarhet. Även om en dagvattenkassett av plast är otroligt enkel att hantera så vill man slippa gräva upp den om och om igen för att justera. Det är just med den goda planeringen som man slipper göra om alltför ofta. Om man väl väljer att uppdatera så kan det ha att göra med att en ort har utvecklats och att fler vägar, parker, parkeringar, och hus har byggts. Då kan man behöva bygga på och kanske ändra struktur för att staden fortsatt ska ha en yta som är säker att vistas på.

De moderna systemen som tillverkas av plast är lätta att jobba med. De är gjorda för att göra nya kopplingar enkla att hantera och det gör att man kan bygga på utan att behöva gräva upp precis allting. Det är något som spar på kostnaderna som man har för denna viktiga inredning som finns under marken.

Både privat och offentligt

Det är inte bara i offentliga miljöer som vi måste hålla undan vattenmassor. Privatpersoner ser också till att trädgårdar förblir trevliga platser och att husgrunder mår bra med hjälp av dagvattensystem. En gammal stenkista som ska bytas ut kan vara anledning till att man ser på möjligheten att installera en ny dagvattenkassett på tomten. Kanske räcker det med en enda kassett, det beror givetvis på hur huset och tomten ser ut och var man bor.

4 Sep 2017