Med en dagvattenkassett blir det inte pool utanför skyltfönstret

När en butik finns i marknivå på en plats där det lätt blir stora ansamlingar av vatten kan det vara så att det behövs en dagvattenkassett eller två direkt utanför butiken. Många gånger har torg smarta dagvattensystem som hindrar översvämningar och dessa är inte sällan gjorda av moderna material som plast.

Dagvattenkassett under marken mot översvämningar

På ställen där butikens skyltfönster kantas av naturlig miljö kan det vara så att det finns risker för översvämningar. När vatten samlas nära butikens entré kan det bli stora problem. Det kan finnas displayställ som står vid ingången och som förstörs av vatten som samlas alldeles vid dörren.

Då det heller inte är önskvärt att husets grund skadas av vattenansamlingar kan man välja att gräva ner en dagvattenkassett som kommer att leda regnvatten åt rätt håll. När det regnar kraftigt ser kassetten som finns under marken till att vattnet förs vidare.

Det går att samla upp vattenmassor i vanliga avloppssystem eller leda vattnet till områden där det inte kommer att utgöra fara för människor, djur och bebyggelse. Kring butiken märker man ingenting trots att det regnar kraftigt. Marken vid ingång och under skyltfönstret förblir torr och stadig!

Kommer det att räcka med en dagvattenkassett?

Det är förstås inte alltid säkert att det räcker med en enkel dagvattenkassett för att mota bort översvämningar utanför butiker. Ibland ska det till stora system för att köpcentrum i naturliga miljöer inte ska översvämmas. Det här är viktiga investeringar som bör göras redan då man anlägger bebyggelsen och planerar att använda den för butiker där folk behöver komma fram och tillbaka på ett smidigt sätt.

28 Dec 2019